نقل و انتقال سهام شرکت

نقل و انتقال سهام شرکت

مفهوم سهام در شرکت

اگر بخواهیم تعریف کلی و جامعی از سهام داشته باشیم می توانیم این گونه بیان کنیم که سهام در واقع بخشی از سرمایه ی اصلی شرکت های سهامی می باشد. سهام هر شخص مشخص کننده ی میزان مشارکت و همچنین منافع و سودی که یک فرد از شرکت میبرد نیز خواهد بود.

 

 

انواع انتقال سهام

در مبحث نقل و انتقال سهام می توان آن را به دو دسته تقسیم کرد. سهامی که قابل انتقال به غیر هستن و سهامی که غیر قابل انتقال می باشند. در این قسمت قصد داریم به بررسی نکات مربوط به این دو دسته از سهام بپردازیم.

 

سهام غیر قابل انتقال

بر اساس اساسنامه ی شرکت مدیران می باید تعداد سهامی را داشته باشند که حد نصاب آن کمتر از تعداد سهام لازم برای رای دادن در مجامع عمومی نباشد. این سهام در واقع برای ضمانت خساراتی که ممکن است مدیران به شرکت وارد کنند در نظر گرفته می شود. این سهام همان دسته سهامی هستند که غیر قابل انتقال می باشند و تا مادامی که مدیران بدهی مربوط به دوران مدیریت خود را پرداخت نکرده باشند به صورت وثیقه در صندوق شرکت خواهد ماند.

 

سهام قابل انتقال

این نوع سهام به گروه های مختلف تقسیم میشود. که شامل دسته بندی زیر می باشد:

  • انتقال سهام با نام
  • انتقال سهام بی نام
  • انتقال سهام با سلب سمت

 

  • انتقال سهام با نام

 

در این نوع سهام و انتقال آن می باید ابتدا یک صورت جلسه تنظیم شود و به امضای کلیه شرکا برسد. دومین مرحله مراجعه ی سهام دار به اداره ی مالیاتی مربوطه و پرداخت مالیات مربوط به انتقال سهام خود می باشد.سپس گواهی پرداخت کردن مالیات خود را به اداره ی ثبت شرکت ها ارائه میدهد تا روند انتقال سهام انجام پذیرد.. به طورکلی انتقال سهام با نام نیازمند طی کردن مراحل اداری خاص خود می باشد.در واقع این انتقال سهام می باید در دفاتر رسمی ثبت شرکت انجام شود و به امضا برسد.

 

 

  • انتقال سهام بی نام

اگر انتقال سهام بی نام بخواهد صورت بگیرد دیگر نیازی به مراجعه به اداره ی دارایی و همچنین پرداخت مالیات برای انتقال سهام نمی باشد. تنها کافی است برای نقل و انتقال این نوع سهام صورت جلسه ای تنظیم شود.

 

 

 

  • انتقال سهام با سلب سمت

این مورد از نقل و انتقال سهام زمانی صورت خواهد گرفت که یکی از مدیران بخواد قبل از تنظیم ترازنامه و سود و زیان دوره ی مالی سهم خود را به شخص دیگری واگذار کند. در این شرایط او باید از سمت خود استعفا دهد و سلب سمت شود.

 

 

نقل و انتقال سهام در شرکت سهامی خاص

برای نقل و انتقال در شرکت های سهامی خاص می باید سهامداران مالیات انتقال سهام خود را پرداخت نمایند

 

نقل و انتقال سهام شرکت مسئولیت محدود

طبق ماده ۱۰۲ قانون تجارت هرگونه نقل و انتقال در این شرکت ها باید در دفاتر رسمی ثبت شوند که دفترخانه به دو استعلام از اداره دارایی و اداره ثبت شرکت ها نیاز دارد