ثبت شرکت سهامی خاص

آشنایی با شرکت سهامی خاص

یکی دیگر از انواع شرکت هایی که به ثبت می رسند شرکت سهامی خاص می باشد.  در شرکت سهامی خاص تعداد سهام داران نباید کمتر از سه نفر باشد و مدیران این شرکت ها نیز باید حداقل سه نفر باشد. مسئولیت سهام داران در این شرکت محدود به سهام اسمی آن ها می باشد.

 

 

 

سرمایه در شرکت سهامی خاص

برای تاسیس این شرکت نیز مانند سایر موارد در ابتد ا فراهم شدن سرمایه امری غیر قابل انکار است که این سرمایه توسط موسسین فراهم خواهد شد. در واقع می توان این گونه بیان کرد که تمامی سرمایه در شرکت های سهامی خاص توسط موسسین تامین میشود.. این سرمایه نباید کمتر از صد هزار تومان باشد.

 

نقل و انتقال سهام در شرکت سهامی خاص

در این شرکت ها سهام قابل عرضه در بازار بورس نمی باشد و هرگونه نقل و انتقال سهام مشروط به موافقت مدیران شرکت و یا مجامع عمومی خواهد بود.. در شرکت سهامی خاص،مسئولیت هر یک از صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است.

 

 

تعیین نام در شرکت سهامی خاص

در نام شرکت باید به این نکته ی مهم توجه داشت که کلمه ی (خاص) قبل از نام شرکت و یا بعد از ان بدون فاصله آورده شود. این کلمه در تمام مواردی که نام شزکت او.رده خواهد شد باید رعایت شود. به طور مثال در آگهی های شرکت. همجنین رعایت نکات زیر الزامی می باشد :

-از نام و نام خانوادگی و برخی اسامی خاص استفاده نشود.

-اسامی تکراری نباشند و  قبلا ثبت نشده باشند.

-نام های انتخابی دارای معنی و مفهوم باشند.

-با فرهنگ اسلامی کاملا مطابقت داشته باشند و خارج از آن نباشند.

-شامل اعداد یا حروف لاتین نباشند.

-نام شرکت می باید شامل سه کلمه و سه سیلاب باشد.

 

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت سهامی خاص

)تنظیم کامل و بدون نقص اظهارنامه

)تنظیم کامل و بدون نقص اساسنامه ی شرکت

)صورت جلسه ی مجمع عمومی موسسین

)صورت جلسه ی هیئت مدیره

)کپی برابر اصل شناسنامه ی کلیه ی سهام داران و بازرسین

) ارائه گواهی پرداخت حداقل ۳۵% سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تاسیس در آن جا باز شده است.

)کپی کارت ملی

 

 

انحلال شرکت سهامی خاص

*هنگامی که موضوع تشکیل شرکت انجام شده باشد و یا اینکه غیر قابل انجام باشد.

*در صورتی که شرکت برای تاریخ مشخصی تاسیس شده باشد و آن تاریخ به اتمام رسیده باشد مگر اینکه تا قبل اتمام تاریخ تمدید شود.

*ورشکستکی شرکت

*صدور حکم قطعی دادگاه

*در صورتی که مجمع عمومی صاحبان فوق العاده ی شرکت به هر دلیلی رای به انحلال شرکت دهند