ثبت شرکت دانش بنیان

شرکت‌های دانش‌بنیان

تعاریف شرکت دانش‌بنیان

شرکت‌های دانش‌بنیان  شرکت‌هایی هستند که در راستای افزایش علم و ثروت حرکت خواهند کرد . در واقع این شرکت‌ها به توسعه اقتصادی با زیر مجموعه‌ی دانش می‌پردازند.

به طور کلی این‌گونه نیز می‌توان آشکاراندن کرد که شرکت‌های دانش‌بنیان رابط بین ایده و تکنولوژی خواهد بود و ایده‌ها را به تکنولوژی تبدیل می‌کند.

 

 

هدف از تشکیل شرکت‌های دانش‌بنیان

 • به وجود آوردن زمینه برای به‌کارگیری پتانسیل‌های علمی که در دانشگاه‌ها و واحدهای پژوهشی که در سطح جامعه فعال هستند
 • کاربرد تجاری یافته‌های علمی
 • تشویق جوامع دانشگاهی در جهت رفع نیازهای جامعه و امکان ایجاد و افزایش درآمد برای این افراد

 

 

زمینه فعالیت شرکت دانش‌بنیان

شرکت‌های دانش‌بنیان درزمینهٔ های مختلفی ایفای نقش می‌کند که از جمله این فعالیت‌ها انجام دادن پژوهش های است که کاربردی و توسعه ای هستند و همین طور ارائه فعالیت تخصصی ، مشاوره ای ، توسعه فناوری و همچنین انجام خدمات در خصوص ورود کارها به بازار بین الملل و جهانی کردن آن‌ها

 

 

 

انواع شرکت‌های دانش‌بنیان

شرکت‌های دانش‌بنیان اصولا به دو صورت ثبت خواند شد:

 • شرکت‌های دانش‌بنیانی که مالکین آن فقط اعضای هیات علمی هستند
 • شرکت‌های دانش‌بنیانی که دانشگاه‌ها مالک آن هستند

همچنین بر پایه آیین‌نامه‌ی بازشناختن شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان این شرکت‌ها این‌گونه نیز می‌توان تقسیم می‌کرد.

 • شرکت‌های تولیدکننده کالاهای دانش‌بنیان
 • شرکت‌های تحقق و خدمات طراحی مهندسی
 • شرکت‌های ارئه دهنده خدمات تخصصی دانش‌بنیان

 

 

 

سهام در شرکت دانش‌بنیان

در شرکت‌های دانش‌بنیان از ۱ درصد تا ۱۰۰درصد سهام توسط یک دانشگاه یا واحد پژوهشی تامین می‌شود و یا به‌طورکلی از ۵۱ تا ۱۰۰ درصد آن به اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها یا واحدهای پژوهشی تعلق می‌گیرد.

اگر این میزان سهام برای دانشگاه کمتر از ۵۰ درصد باشد شرکت  دانش‌بنیان خصوصی و اگر بیشتر از این میزان شرکت دولتی خواهد شد.

 

 

مراحل ثبت شرکت‌های دانش‌بنیان

 • آشکاران دن و ارائه یک ایده از***** و یا یک طرح که فعالیت شرکت ******* مجوز آن ****** تجهیزات ابتدا طرح یا ایده در سازمان ثبت ، به ثبت رسیده  و گواهی ثبت آن صادرشده باشد.
 • هماهنگی با ****** مورد نظر جهت فعالیت
 • تکمیل فورم های که توسط این مرکز ارائه می‌شود.
 • شرکت در جلسات مرکز رشد و یا پارک فناوری بنا به صورت این مراکز جهت دفاع از پیگری نهایی  ***** ***
 • استقرار در پارک یا مرکز رشد و **** * ***