ثبت شرکت تضامنی

تعریف شرکت تضامنی

شرکت های تضامنی شرکت هایی هستند که میان دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی برای انجام امور تجاری تشکیل می شوند. مسئولیت تضامنی که در این شرکت ها به عهده ی هریک از شرکا می باشد به این معناست که در صورت کمی سرمایه هرکدام از شرکا به تنهایی در مقابل طلبکاران و افراد ثالث برای پرداخت تمام حقوق آن ها مسئول هستند.

به طور مثال اگر شرکت با تعداد افراد چهار نفر و با سرمایه ی صد هزار تومان تشکیل شود شود و در انتهای فعالیت خود صد و پنجاه هزار تومان بدهی داشته باشد هر چهار نفر شریک ، مسئول پرداخت این مبلغ هستند. افراد طلبکار می توانند به هرکدام از این شرکا که می خواهند مراجعه کنند و از ایشان طلب بدهی خود را نمایند.

 

 

 

اسم در شر کت تضامنی

داشتن اسامی مخصوص در تمامی شرکت های تجاری از نظر مسئولیت در مقابل اشخاص ثالث از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این اهمیت در شرکت تضامنی نیز به شکل خاصی وجود دارد.

در اسم شرکت های تضامنی حتما باید عبارت ” شرکت تضامنی ” و حداقل اسم یکی از شرکا آورده شود. اگر اسم شرکت شامل اسم شرکا نباشد باید بعد از اسم شریکی که در نام شرکت ذکر ششده است عبارت هایی چون (و شرکا) یا ( و برادران) قید شود.

معمولا در شرکت های خانوادگی بعد از ذکر نام شریک اصلی عبارت ( و پسران ) یا  (و برادران) قید می شود.

نکته ی قابل توجه در این قسمت این است که آوردن نام در اسم شرکت مختص به شرکت تضامنی است و سایر شرکت ها اجازه ی این کار را ندارند.

 

 

 

تشکیل شرکت تضامنی

برای تاسیس و تشکیل یک شرکت تضامنی نیازمند رعایت مواردی خواهیم بود که در این قسمت به بیان و بررسی برخی از آن ها  می پردازیم:

*در ابتدا می باید برای تشکیل این شرکت ، شرکت نامه ای تنظیم و امضا شود. این شرکت نامه می باید کاملا بر اساس قانون تنظیم شده باشد.

مواردی که لازم است در شرکت نامه بیان شود شامل موارد زیر می باشد:

-نام

-نوع

-موضوع

-آدرس کامل شرکت

-اسامی شرکا ، شماره شناسنامه و محل اقامت ان ها

-سرمایه شرکت چه نقدی چه غیر نقدی

-میزان سهم الشرکه

-نحوه تقسیم سود و زیان

*تمامی سرمایه چه نقدی چه غیر نقدی تسلیم شده باشد.

*تهیه اساسنامه

*پرداخت سرمایه به حساب تعیین شده

 

 

 

مدارک لازم جهت ثبت شرکت تضامنی

-دو نسخه اساسنامه

-دو نسخه شرکت نامه

-دو نسخه تقاضا نامه

-دریافت مجوز فعالیت در صورتی که فعالیت شرکت نیازمند مجوز باشد.

-کپی برابر اصل مدارک هویتی کلیه شرکا و مدیران

-فرم تعیین نام

-گواهی عدم سو پیشینه

-دو نسخه صورت جلسه ی هیئت مدیره

-دو نسخه صورت جلسه ی مجمع عمومی موسسین

-وکالتنامه ی وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل انجام شود.

 

 

 

انتخاب مدیران در شرکت های تضامنی

در شرکت های تضامنی اهمیت انتخاب مدیر تا حدی قابل توجه است که در صنورت عدم تعیین مدیر چه از بین شرکا چه خارج از شرکا به منزله ی عدم شروع کار شرکت تلقی می شود.

شرکا در شرکت تضامنی برای اداره ی شرکت حداقل یک مدیر از میان خود انتخاب می نمایند. ممکن است مدیر انتخابی خارج از شرکت انتخاب شود (ماده ۱۲۰ قانون تجارت )

در صورتی که مدیری در شرکت تضامنی عزل شود و این عزل بدون دلیل موجه ای صورت گرفته باشد وی حق مطالبه کردن ضرر و زیان خود را از شرکت خواهد داشت.

نکته قابل توجه در این امر این است که مدیران یا مدیری کع در شرکت نامه ذکر شده اند قابل عزل نمی باشند و حتی حق استعفا نیز ندارند و اگر بخواهند عزل شوند و یا حتی اتعفا دهند مشروط به توافق کلیه شرکا در شرکت می باشد. اما اگر در اساسنامه قید نشده باشند در این صورت عزل و همچنین استعفای آن ها بلا مانع خواهد بود.