ثبت ایده

ثبت ایده

مفهوم یک ایده

اگر بخواهیم یک ایده را تعریف کنیم شاید بتوان این گونه بیان کرد که در واقع ایده یک اثر ذهنی می تواند باشد که با روشی دور از فکر و جدید می تواند در رابطه با بشریت چیزی نو را بیافریند و ایجاد کند. ایده را این گونه نیز می توان تعریف کرد که هرگونه فعالیتی که در آن فکر و ذهن انسان ایفا کننده ی نقش باشد ایده نامیده خواهد شد.

 

ثبت ایده

طبق قانون ثبت کشور ها شخصی که مخترع است و یا افریننده ی یک اثر هنری و یا ادبی می تواند از کار خود در راه تجاری نیز استفاده کند. در واقع فرد مورد نظر می تواند خودش از ایده استفاده کند و یا همچنین به وسیله ی فروش لیسانس و امتیاز آن ایده را به بهره برداری برساند. اما این ایده ها صرفا نباید فقط در ذهن بمانند بلکه می باید بر روی کاغذ آورده و به ثبت برسند. به طور مثال وقتی شما یک فیلم یا یک کتاب را خریداری میکنین در واقع شما مالک جسمی ان هستید و مالک اصلی ان و ایده ی آن به نام شخص دیگری به ثبت رسیده و شما نمی توانید ادعای مالکیت ان را داشته باشید و خود را صاحب آن بدانید. بنابراین ضرورت ثبت ایده کاملا مشخص می باشد.

 

 

اهداف ثبت یک ایده

ما با ثبت ایده به اهداف گوناگونی دست خواهیم یافت و برای رسیدن به آن اهداف ایده ی خود را به ثبت می رسانیم. به طور مثال ما وقتی ایده ای را ثبت می کنیم در واقع آن چه در ذهن خود دارند که سرمایه ی ذهنی آن ها تلقی می شود به کار بگیرند و به بهره برداری برسانند و ایده ی خود را تحت حمایت قانون در بیاورند. اگر ایده ای به ثبت نرسد واضح است که از حمایت قانونی نیز بی بهره است که همین امر به نوعی باعث دلسردی افراد برای مطرح کردن ایده ها و بهره برداری و ادامه افکار کارسازشان خواهد شد. به طور کلی با ثبت ایده ها و به دنبال آن حمایت قانونی از ان ها می تواند باعث رقابت های سالم در بازار شود و همچنین باعث رشد و ترقی تکنولوزی و مباحث اینچنینی گردد.

 

 

ایده های قابل ثبت

نمی توان گفت هر ایده ای که به ذهن برسد قابل ثبت می باشد و همچنین حمایات قانونی را نیز به دنبال خود خواهد داشت. ایده های قابل ثبت معمولا دارای ویزگی هایی هستند که به نمونه ی کوچکی از ان ها اشاره می کنیم:

 • ایده باید کاملا جدید باشد
 • قابل کاربرد در صنعت
 • دارای خلاقیت باشد

 

 

مراحل ثبت ایده

اولین گامی که برای ثبت یک ایده باید برداشت تنظیم یک تقاضانامه ی ثبت ایده است و به دنبال آن تشکیل یک پرونده در این خصوص در اداره ی ثبت  اختراعات می باشد.

 

 

مدارک مورد نیاز جهت قبت یک ایده

مدارک لازم برای ثبت ایده در حالت های مختلف متفاوت است به طور مثال مدارک لازم برای شخص حقیقی و مدارک لازم برای شخص حقوقی در خصوص ثبت ایده متفاوت می باشد. در این قسمت به بررسی کوتاهی از مدارک لازم برای این روند خواهیم پرداخت:

مدارک مورد نیاز برای ثبت ایده اشخاص حقیقی:

 • کپی مدارک هویتی مثل شناسنامه و کارت ملی شخص مالک
 • کپی مدارک هویتی طراح
 • نمونه ای از محصول یا فرایند
 • ادرس دقیق

 

 

مدارک مورد نیاز برای ثبت ایده اشخاص حقوقی:

 • روزنامه تاسیس و تغییرات شرکت
 • کپی مدارک هویتی مالک و طراح
 • نمونه محصول یا فرایند
 • ادرس دقیق به همراه کد پستی