تغییر موضوع شرکت

تغییر موضوع شرکت

موضوع شرکت

یکی از مهم ترین بحث هایی که هنگام تاسیس یک شر کت با ان رو به رو هستیم بحث تعیین موضوع شرکت است. تعیین موضوع یک شرکت از اهمیت ویژه ای برخوردار است چرا که به نوعی نشان دهنده ی هویت آن شرکت می باشد.

موضوعات شرکت را می توان در سه دسته تقسیم بندی کرد که این دسته بندی شامل موارد زیر می شود:

 • موضوع هایی که غیر قابل ثبت و همچنین فعالیت هستند
 • موضوعاتی که قبل از اینکه بخواهند ثبت شوند نیازمند دریافت مجوز هستند
 • موضوع عایی که برای ثبت شدن نیازی به دریافت هیچ مجوزی از سازمان ها و ارگان های مختلف ندارند.

 

 

تغییر موضوع شرکت

همان طور که می دانید موضوع یک شرکت در واقع همان هدفی است که شرکت بنا بر تحقق یافتن آن تاسیس شده است.  این موضوع یا همان هدف در شرایطی که تمامی اعضای شرکت صلاح بدانند می تواند تغییر کند و یا همچنین افزایش و کاهش بیابد. تمامی شرکت ها در نوع های مختلف می توانند  موضوع خود را تغییر دهند. تغییر موضوع یک شرکت نیز مانند خیلی از تصمیمات مهم دیگر توسط مجمع عمومی فوق العاده صورت می گیرد. این امر زمانی تحقق می یابد که مجوز تغییرات از مراجع ذی صلاح دریافت شده باشد و همچنین به ادارات ثبت شرکت ارسال شده باشد. موضوع انتخابی جدید برای شرکت نیز می باید از بین موضوع عایی انتخاب شود که مجاز و قانونی و همچنین قابل ثبت می باشند.

 

 

مدارک لازم برای تغییر موضوع

 • صورت جلسه
 • آگهی تاسیس و روزنامه ی رسمی تاسیس
 • کپی روزنامه رسمی آخرین تغییرات در صورتی که تغییری اعمال شده باشد
 • مدارک هویتی تمامی اعضا به همراه برابر اصل
 • دریافت مجوز در صورتی که نیاز به اخذ آن باشد.

 

تغییر موضوع شرکت در سهامی خاص

مراحل تغییر موضوع شرکت ها با توجه به نوع آن ها اعم از شرکت سهامی خاص و یا شرکت با مسئولیت محدود متفاوت می باشد. مراحل ثبت تغییر موضوع در شرکت سهامی خاص به شرح زیر می باشد:

 • تشکیل مجمع عمومی فوق العاده
 • تنظیم صورت جلسه به همراه امضای کلیه اعضای هیئت رئیسه
 • دریافت مجوز در صورتی که نیاز باشد
 • تهیه یک لیست از سهامدارانی که در جلسه حضور دارند و امضای هریک از آن ها
 • ارائه اصل صورت جلسه ، لیست سهامداران حاضر در جلسه ، اصل روزنامه آگهی دعوت و مجوز دریافت شده به اداره ثبت شرکت ها

 

 

مراحل تغییر موضوع شرکت در شرکت با مسئولیت محدود

مراحل تغییر موضوع در یک شرکت با مسئولیت محدود نیز به ترتیب زیر می باشد:

 • تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورت جلسه به علاوه ی امضای تمامی شرکا و مشخص شدن حق الشرکه هرکدام از آن ها
 • دریافت مجوز در صورت نیاز
 • امضای دفاتر ثبت بعد از تحویل مدارک

 

تنظیم موضوع فعالیت

در تنظیم موضوع یک شرکت نکات بسیاری وجود دارد که نمی توان آن ها را غیرقابل اهمیت شمرد و می باید در خصوص این نکات اطلاعات لازم و کافی را دارا بود تا در این امر با مشکل مواجه نشویم. در این قسمت نگاه کوتاهی به بررسی این نکات خواهیم داشت:

 • تمامی موضوعات شرکت قابل تغییر می باشند
 • هنگام تنظیم و یا همچنین تغییر موضوع شرکت تدوین موضوعات بازرگانی که جزو مهمی از فعالیت هر شرکت هستند از اهمیت ویزه ای برخوردار است
 • موضوعات انتخابی برای شرکت های تجاری با موسسات غیر تجاری از یکدیگر تفکیک شده اند
 • تنظیم موضوعات مختلف در کنار هم اما در قالب شرکت های چند منظوره امکان پذیر می باشد.