استخدام در راد ثبت

 

با همکاری و توسعه های به عمل آمده در این موسسه تفکراتی حاصل شده است که  که از افراد متعهد و واجدالشرایط درخواست همکاری به عمل آمده

شما علاقه مندان میتوانید پس از ارسال رزومه کاری در این موسسه حضور یافته و پس آن به جمع بزرگ خانواده راد ثبت بپیوندید.

شما دوستداران میتوانید رزومه کاری خود به ادرس  info@radsabt.com بفرستید و در اسرع وقت کارشناسان ما با شما تماس خواهند گرفت